REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

REGULI GENERALE

 1. Cunoașterea, însușirea și respectarea integrală a prezentului Regulament sunt obligatorii pentru toți clienții ADICTO.
  2. După efectuarea unei plăți, clientul are obligația să ia bonul fiscal și să-l păstreze până la ieșirea din incinta studioului de dans.
  3. Prin plata unei ședințe sau a abonamentului sau semnarea formularului de înscriere, clientul confirmă faptul că va respecta cu strictețe prezentul regulament. În cazul încălcării oricărei prevederi a regulamentului, clientului i se va anula abonamentul, fără rambursarea niciunei sume.
  4. Client ADICTO este orice persoană majoră având deplină capacitate fizică și psihică, ce a vizitat studioul de dans, a citit și a consimțit, inclusiv prin semnarea formularul de înscriere, să respecte regulamentul și a achitat tariful (abonament sau ședință).
  5. Clienților cu gripă sau alte boli contagioase nu li se va permite intrarea în interiorul studioului pentru a nu-i contamina și pe ceilalți.
  6. Persoana care îi deranjează pe ceilalți clienți sau personalul ADICTO, sau aduce pagube sau prejudicii imaginii acesteia, persoana care nu respectă regulamentul (regulile de comportament, igienă sau de folosire a echipamentelor), după o corectă și prealabilă avertizare, va avea abonamentul anulat, fără restituirea contravalorii restului de abonament, după cum va considera de cuviință personalul.
  7. ADICTO își rezervă dreptul de a-și selecta clientela.
  8. Programul de funcționare ADICTO este disponibil la recepție. ADICTO își rezervă dreptul de a modifica oricând programul de funcționare al studioului, precum și orele de program ale cursurilor organizate în cadrul acestuia, modificările urmând a fi aduse la cunoștință abonaților în timp util, prin afișare la recepția studioului și pe canalele de socializare. Abonații trebuie să respecte întocmai programul de funcționare.

REGULI CU PRIVIRE LA ABONAMENT

1. Toate abonamentele au valabilitate o lună, 3 luni sau 6 luni în funcție de tipul de abonament achiziționat.
2. Cursurile la care nu se poate ajunge pot fi recuperate prin participarea la cursuri similare din programul nostru, prin respectarea nivelului de dans. Abonamentul nu se poate prelungi. Vă recomandam plata la ședință sau să frecventați mai multe cursuri înainte de perioada în care trebuie să lipsiți, astfel să consumați ședințele. *Excepții se fac dacă abonamentul este încă valid și intervine o problemă de sănătate care poate fi dovedită. Abonamentele nu se pot transfera altor persoane.
3. Puteți consuma ședințele la orice curs, în limita compatibilității claselor și a pachetului ales.
4. În cazul în care cursurile pentru care abonatul a achitat contravaloarea abonamentului se suspendă, abonatul poate participa la alte cursuri în funcție de nivelul său de dans sau va trebui să aștepte deschiderea unor grupe noi aferente nivelului său.
5. Banii nu se returnează!
6. În cazul abonamentelor reduse, ședințele nu se recuperează.
7. Ședințele pierdute nu se pot transfera către o altă persoană.
8. Reducerile nu se cumulează!
9. Abonamentele pot fi suspendate sau contravaloarea se poate returna doar în cazul urgențelor medicale dovedite cu acte.
10. Accesul și participarea abonaților la sesiunile de mișcare organizate de către ADICTO sub conducerea antrenorilor, se va face numai în limita locurilor disponibile, la cursurile potrivite nivelului de dans al fiecărui participant.
11. Orice vacanță sau oră anulată de către ADICTO se recuperează. Vacanțele se prelungesc cu durata lor, abonamentele reîncepând să curgă după terminarea vacanței și revenirea la cursuri. Orice abonament se prelungește cu ziua/zilele în care fiecare cursant în parte frecventează cursurile. De exemplu: pentru cine frecventează cursurile de luni și miercuri, abonamentul se va prelungi cu ziua de luni sau miercuri (în funcție de abonamentul fiecărei persoane) imediat următoare după expirarea abonamentului, în cazul în care s-a pierdut o zi de luni sau miercuri în timpul vacanței.
12. Abonamentul Couple este un abonament ce are doi beneficiari (un băiat și o fată) și prin intermediul căruia cele două persoane pot veni împreună la cursuri, pe același abonament. Dacă cele două persoane vin împreună la un curs, se va lua o singură ședință din abonament pentru ambii cursanți. În cazul în care se întâmplă ca la curs să ajungă doar o singură persoană, se va lua o ședință întreagă, ca și cum ar fi fost ambele persoane prezente. Abonamentele Couple sunt pentru persoanele care frecventează aceleași cursuri și vin împreună la acestea.
13. Acces pe grupurile de WhatsApp și pe grupul de Facebook vor avea doar persoanele ce frecventează constant cursurile de dans și au abonament activ. Pe WhatsApp, fiecare persoană va fi adăugată pe grupul corespunzător grupei de dans din care face parte. Neparticiparea în mod constant și neprezentarea la cursuri timp de o perioada îndelungată, duc la eliminarea persoanei din grupul de WhatsApp și/sau Facebook, deoarece pe aceste grupuri sunt prezente informații ce se predau la curs, respectivele informații fiind incluse doar în abonamentele active. Grupul de WhatsApp este folosit strict pentru a ține legătura în ceea ce privește orice subiect legat de ADICTO și pentru programări la cursuri. Programările se fac de fiecare dată când se dorește participarea la cursuri.
14. În timpul cursurilor, orice persoană din staff-ul ADICTO, are voie să filmeze în săli, sau să facă poze, materiale ce ulterior se pot folosi în scopul promovării. În cazul în care cineva nu dorește să apară într-o poză/filmare, este rugat ca, din proprie inițiativă, să stea pe margine în momentul acela.
15. Participarea la cursuri se face prin respectarea nivelului de dans (începător/improver/intermediar/avansat). Nivelul de dans se stabilește de către ADICTO.
16. Trecerea către o grupă mai avansată se face doar prin susținerea EXAMENULUI DE NIVEL DE DANS. Pentru detalii și înscrieri la acest examen, lăsați un mesaj pe WhatsApp: 0737.475.373.

REGULI DE CONDUITĂ

1. Abonaților li se interzice utilizarea în cadrul studioului ADICTO a unui limbaj neadecvat sau ofensator precum și orice tip de violență fizică și/sau verbală.
2. În incinta ADICTO sunt interzise fumatul MINORILOR inclusiv țigările electronice, consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente precum și comercializarea acestora sau a oricăror substanțe ilegale. Este interzis accesul sub influența drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care afectează capacitatea de a efectua efort.
3. În incinta ADICTO adulții pot fuma în spațiile special amenajate.
4. În incinta ADICTO sunt interzise adulților consumul de băuturi alcoolice, droguri, medicamente precum și comercializarea acestora sau a oricăror substanțe ilegale. Este interzis accesul sub influența drogurilor, băuturilor alcoolice sau a medicamentelor care afectează capacitatea de a efectua efort.
5. În incinta ADICTO se respecta regulile de igienă personală astfel, este obligatoriu tricoul de schimb, utilizarea deodorantului și a prosopului precum și încălțămintea de schimb.
6. În cazul în care abonatul a săvârșit vreuna dintre faptele menționate la articolele (1) – (5), ADICTO va avea dreptul de a rezilia abonamentul (abonamentul va fi considerat reziliat de drept – pact comisoriu, conform art. 1553 Cod Civil), caz în care prețul abonamentului sau orice parte neconsumată a acestuia va fi reținut de către ADICTO cu titlul de daune prestabilite.
7. Vestiarul poate fi utilizat de către abonați numai pe parcursul șederii în incinta studioului. Abonații nu vor putea depozita peste noapte obiecte personale în vestiarele studioului. Pe durata șederii, abonații își pot păstra toate bunurile personale închise în vestiare, bunurile personale rămânând în paza și custodia abonatului. ADICTO nu își asumă nicio responsabilitate pentru bunurile abonaților pierdute, furate sau deteriorate pe timpul șederii în incinta ADICTO.
8. În cazul bunurilor personale uitate în incinta studioului, acestea vor fi păstrate timp de 3 zile, după care dacă acestea nu sunt revendicate, vor fi donate.
9. ADICTO nu va fi responsabil pentru eventualele accidentări sau vătămări de orice natură suferite de participanți în interiorul ADICTO.
10. Orice sugestie, reclamație, plângere, sesizare sau solicitare din partea Membrilor (“Cererea”) se va formula în scris și se depune la recepția studioului în cel mult 15 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Cererea va trebui să conțină obligatoriu următoarele elemente: numele și prenumele persoanei care adresează plângerea /denumirea, în cazul persoanei juridice; calitatea acestuia (numai dacă persoana care semnează plângerea este împuternicit al unei alte persoane ori reprezentant al unei persoane juridice); descrierea completă a evenimentului precum şi data când s-a produs și, dacă este cazul, ora la care s-a produs; adresa completă și corectă la care răspunsul va fi expediat; data întocmirii; semnătura persoanei care adresează Cererea (și ștampilă dacă este vorba de o persoană juridică). Toate Cererile adresate vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora în evidențele școlii de dans. ADICTO își rezervă dreptul de a refuza soluționarea Cererii dacă oricare dintre elementele de mai sus lipsesc. ADICTO nu garantează soluționarea favorabilă a Cererilor.


* Acest regulament se semnează doar o dată, când primul abonament Adicto este achiziționat, fiind valabil şi pentru abonamentele viitoare.

en_US